Norsk håndverk

En fortelling om hvordan vi setter sammen klokkene våre, bit for bit